Statek Tilia - O nákupu
Obchodní podmínky
Platné od 1.10.2016.

Plné znění obchodních podmínek našeho obchodu připravené podle návrhu APEK si můžete stáhnout zde.

Jak nakupovat
Základní údaje

Internetové obchody statektilia.cz a biodzemy.cz provozuje Statek Tilia s.r.o., se sídlem Radešov 1, Police nad Metují, 549 54, IČ 62028758, DIČ CZ62028758. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7063, dále též prodejce (prodávající).

Nabídka a objednávka

Jsme výrobci zboží, které nabízíme v našem obchodě. Nabízené zboží máme obvykle skladem, v opačném případě je na stránce informace, že zboží je vyprodáno. Pokud by se stalo, že objednané zboží nemůžeme z jakéhokoli důvodu dodat, kontaktujeme zákazníka a domluvíme se na řešení.

Platba za objednávky

Objednávky z našeho obchodu je možné uhradit buď předem, převodem na náš účet, nebo formou dobírky při převzetí zásilky. Číslo účtu, kód banky, částka a variabilní symbol jsou uvedeny na kopii objednávky, kterou zákazník obdrží, bankovní spojení také na stránce Kontakty.

Akceptací objednávky je uzavřena kupní smlouva. Základní informace o expedici zboží jsou uvedeny na stránkách: O nákupu (Odeslání zboží), Košík, Rekapitulace a v kopii objednávky odeslané mailem.

Zrušení objednávky

Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě mezi prodejcem a zákazníkem a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Odeslání zboží

Expedice zboží probíhá každé pondělí, úterý, středu a čtvrtek, není-li tento den státním svátkem nebo není-li tento den před dnem státního svátku. Připadne-li státní svátek na čtvrtek, expedujeme zboží až následující pondělí. Zákazník dostává zboží v den, který následuje po expedici.

Pokud je zboží hrazeno převodem na účet, je podmínkou odeslání připsání částky na náš účet.

Expedice chleba

Vzhledem ke způsobu přípravy chleba (třístupňové vedení kvásku) expedujeme objednávky pečiva takto:
 • zadáte-li objednávku v pondělí do 12h, doveze Vám kurýr pečivo ve čtvrtek
 • zadáte-li objednávku v úterý do 12h, doveze Vám kurýr pečivo v pátek
 • zadáte-li objednávku ve středu do 12h, doveze Vám kurýr pečivo v úterý násled. týden
 • zadáte-li objednávku ve čtvrtek do 12h, doveze Vám kurýr pečivo v středu násled. týden
 • zadáte-li objednávku v ost. dny, doveze Vám kurýr pečivo ve čtvrtek násled. týden
 • Objednávky, které neobsahují chléb, expedujeme v nejbližším možném termínu.

  Komunikace

  Zákazník může kontaktovat kancelář statku pomocí emailu na adrese objednavka@statektilia.cz nebo telefonicky na čísle 606 614 357.

  Záruční podmínky

  U každého výrobku je uvedena jeho trvanlivost od data výroby.

  Reklamace

  Pokud si zákazník přeje výrobek reklamovat, postupuje následujícím způsobem:

  Vyřízení reklamace

  Prodejce vyrozumí zákazníka o vyřízení reklamace mailem nebo telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace činí dle zákona nejvýše 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.

  Odstoupení od smlouvy

  Zákazník má právo od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání a dále v případě nedostupnosti zboží. Pokud se nejedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení či zastarání a zákazník nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má zákazník dále v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nedostupnosti zboží, dále v případě, že zákazník nezaplatil v termínu splatnosti a v případě, že zákazník nepřevzal zboží při dodání.

  V případě, že zákazník odstupuje od smlouvy, smlouva se od počátku ruší. V takovém případě vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.

  V případě, že zákazník odstupuje od smlouvy, oznámí tuto skutečnost prodejci na emailovou adresu objednavka@statektilia.cz nebo písemně na adresu statku. Pro snadnou identifikaci objednávky doporučujeme uvést číslo objednávky nebo variabilní symbol.

  Zákazník bez zbytečného odkladu pošle zboží na vlastní náklady zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží vráceno v neporušeném stavu, nepoškozené, neotevřené, kompletní.

  Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly poslány, budou vráceny odesílateli.

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  Mimosoudní řešení sporů

  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.